Three Swords Coaching

Wie is de koning?

Het archetype van de Koning is een krachtig symbool dat diepgeworteld is in mythen en verhalen.

Symbolische voorwerpen die vaak geassocieerd met de koning zijn: een kroon, scepter en een rijksappel.

Meestal is de rijksappel een vol met een kruis bovenop. Deze symboliek is ook vaak terug te zien op de scepter en zelfs soms de kroon. De bol staat voor de wereldlijke macht en het kruis de spirituele macht. De functie van de koning is het bij elkaar brengen van deze twee werelden. De kroon is vaak van boven wat benadrukt het belang voor een koning zich ondergeschikt te maken aan de goddelijk wil.

Mythen en verhalen rond de Koning draaien vaak om zijn rol als wijze heerser, belast met de zorg voor zijn koninkrijk en het welzijn van zijn onderdanen. Deze verhalen benadrukken besluitvaardigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Als het slecht gaat met het koningkrijk komt dat vaak door iets dat mis is met de koning. De koning is bijvoorbeeld ziek, afwezig of wordt een tiran. Als aan het einde van het verhaal de koning geneest, terugkeert of wordt vervangen door de rechtvaardige koning.    

Ook heeft hij een moderne verschijning in de moderne popcultuur in het de personages zoals Aragorn in "The Lord of the Rings" en Simba in the Lion king. In de reis naar koningschap spelen thema’s zoals het nemen van verantwoordelijkheid en weer de rechtvaardige plek innemen.  

De Koning is vaak te vinden in zijn kasteel op zijn troon. De troon die vaak in het midden van het kasteel bevindt en het kasteel in het midden van het koninkrijk.

In het maatschappelijke leven wordt het archetype van de koning gespeeld door directeuren, politieke leiders en andere figuren die een centrale rol innemen binnen een groep mensen. In de huiselijke kring is het de vader die deze rol speelt.

Het archetype van de Koning definieert een persoonlijkheid die leiderschap, wijsheid en verantwoordelijkheid belichaamt. Hij is het symbool van de ideale heerser die zijn kracht inzet voor het welzijn van anderen.

De Koning beschikt over vaardigheden zoals besluitvaardigheid, compassie en het vermogen om te zorgen voor degenen die onder zijn hoede staan. Zijn leiderschap is gebaseerd op rechtvaardigheid en wijsheid.

 

Koning Arthur, 1903, Door Charles Ernest Butler (1864–1933)
TEKENEN DAT HET TIJD IS OM TE VERBINDEN MET DE KRIJGER IN JEZELF
  1. Je het gevoel hebt dat je teveel of juist te weinig verantwoordelijkheid draagt
  2. Je het moeilijk vindt om besluiten te maken maken, die goed zijn voorzelf en je omgeving in het moment, maar ook de lange termijn. 
  3. Je het gevoel hebt dat je alles moet micro managen of het moeilijk vindt om te delegeren. 

 

Schaduwkant

De koning heeft twee schaduwkanten. Te veel koningsenergie, wat zich uit in een Tiran die te veel controle en eigenbelang uit. Te weinig koningsenergie, wat zich uit in de Zwakkeling die juist afstand doet van zijn troon naar anderen en hun controle geen verantwoordelijkheid en macht geeft of zijn leven en het leven van anderen.

De Zwakkeling- en Tiran-schaduwen bestaan vaak samen naast elkaar. Het is zeer zeldzaam dat een man door slechts één van beiden wordt geregeerd. Onder elke opschepperige Tiran schuilt een bange Zwakkeling. En onder elke angstige Zwakkeling bevindt zich een Tiran die elk moment kan exploderen.

 

Te veel koningsenergie

In tegenstelling tot het koning-archetype dat creëert en anderen zegent, zoekt de Tiran om te vernietigen en af te breken. Geplaagd door narcisme, denkt hij echt dat hij in het middelpunt van het universum zit. De Tiran gelooft ten onrechte dat macht beperkt is; hij heeft een mentaliteit van schaarste. Hij begrijpt niet de waarheid – dat macht en invloed eigenlijk toenemen wanneer je het deelt met anderen. Daarom maakt de last van het in stand houden van zijn fragiele illusie van absolute macht hem zeer onzeker; elke bedreiging voor zijn autoriteit en suprematie maakt hem woedend en doet hem uitvallen met misbruik – fysiek, emotioneel of mentaal.

Wanneer de Tiran anderen niet als een bedreiging ziet en hen op hun plaats zet, beschouwt hij hen als objecten om uit te buiten voor zijn eigen gewin; hij is bereid zijn vrienden, familie en werknemers onder de bus te gooien om zijn doelen verder te bevorderen. We zien de Tiran zich op deze manier manifesteren wanneer zakenmensen of politici hun eigen carrière bevorderen ten koste van de mensen onder hun leiding.

Te weinig koningsenergie

De Zwakkeling is de passieve schaduw van het Koning-archetype. In plaats van de controle over zijn leven te nemen en vastberaden beslissingen te nemen, draagt een man bezeten door de Zwakkeling vaak zijn troon over aan anderen, waarbij hij macht, verantwoordelijkheid en controle over zijn leven aan hen overdraagt. Dit is de man die, hoewel volwassen, nog steeds zijn moeder of vader zijn beslissingen laat nemen. Dit is de man die toegeeft aan de grillen van zijn baas of zijn vrouw.

Dit is ook de man die op de een of andere manier als kind is misbruikt en, wanneer hij volwassen wordt en een positie van macht bereikt, geniet van de kans om de rollen om te draaien en zelf de pestkop te worden. "Nu ik de leiding heb, gaan de dingen hier veranderen!" Maar zelfs in een machtspositie krijgt de Zwakkeling last van zijn onzekerheid; hij wordt paranoïde dat mensen het op hem gemunt hebben - en vaak is dat zo omdat hij zo onaangenaam is. Deze paranoia leidt ertoe dat hij nog controlerender en wreed wordt.

Meer leren over de Koning in jezelf? 

Hier kan je de evenementen vinden. De evenementen waarbij Koning in de titel staat gaan over het verbinden met deze archetype op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een mannencirkel of workshop met Koning thema's. 

Contact
Heb je vragen of wil je een sessie boeken? Neem dan contact met me op.

threeswordscoaching@gmail.com
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van mijn coaching en schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief.
©2024 Three swords coaching