Three Swords Coaching

wie is de nar?

De nar heeft een kleine staf met een narrenkop bovenop, vaak een afbeelding van zijn eigen gezicht. De latere versie van deze narrenstaf is de harlekijn of Jan Klaassen uit de poppenkast. Met zijn staf als praatpop kan de nar dialogen houden of de koning aan het lachen brengen als de landsbelangen te veel op hem drukken.

De nar is de enige die de koning op satirische wijze een spiegel voor mag houden, de koning belachelijk mag maken en hem zelfs kan uitschelden, zonder daar een ernstige straf voor te krijgen. Maar hij vangt ook de klappen als de koning in een slecht humeur is.

Hij is zowel dwaas als wijze, en speelt in veel verhalen een belangrijke rol als raadgever of bemiddelaar tussen twee partijen. Hij heeft aan de enige kant bijna de hoogste positie van het rijk, maar aan de andere kant, moet hij zich als dwaze opstellen, zodat de koning niet zorgen hoeft te maken zijn positie als koning wordt overgenomen door de nar.

Loki, uit de Noorse Mythologie, is de god van chaos en listigheid en vertoont ook trekjes van de nar. Hij staat bekend om zijn streken en grappen die vaak onvoorspelbare gevolgen hebben.

Een moderne versie van de nar zijn de standup comedians. Zij zijn degenen die met hun satirische teksten commentaar geven op de perikelen die zich afspelen aan het hof of in het land.

De grappigste standup comedians vertellen vaak maatschappelijke actuele kwesties en lopen precies op het randje van wat wel en niet ok is om te zeggen, wat de meeste mensen niet zouden durven benaderen of te ver gaan, waardoor he het niet grappig of geaccepteerd meer is.

Ook bekend als de clown, trickster, komiek, grappenmaker of de dwaas, is de Nar een archetype dat in vrede is met de paradoxen van de wereld. Hij gebruikt humor om hypocrisie te verlichten en ook het speelveld gelijk te trekken tussen degenen met macht en degenen zonder.

De nar staat voor communicatie: het uiten van wat er binnenin ons leeft. Dat kan vorm krijgen in zingen of praten, in het maken van gedichten of het schrijven van boeken.

 

Meer leren over de Nar in jezelf? 

De evenementen waarbij Nar in de titel staat gaan over het verbinden met deze archetype op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een mannencirkel of workshop met Nar thema's. 

Tekenen dat het tijd is om te verbinden met de nar in jezelf
  1. Je het gevoel hebt dat je iets belangrijks moet zeggen, maar het toch niet doet.
  2. Je wel vaak de waarheid spreekt en dit vaak als kwetsend overkomt.
  3. Je meer speelsheid in je communicatie en in het algemeen in het leven wil.

 

Schaduwkant
Te veel nar energie

De nar heeft ook een schaduwkant. Dat is de intrigant, degene die met zijn woorden de werkelijkheid verdraait, die mensen naar de mond praat, die de waarheid niet zo nauw neemt. Waar de wijze nar met woorden tovert om de ander te helpen, goochelt de kwade nar om de ander te misleiden of belangrijke feiten te verdoezelen. De schaduw-nar komen we in deze tijd tegen in de onafgebroken stroom berichten op social media met complottheorieën, angstmakerij en vijand-denken. Als de nar in dienst is van de goede koning komen de woorden uit het hart, maar als de nar zijn eigen snode plannetjes smeedt, of samenheult met de schaduwkoning, dan zaaien zijn woorden wantrouwen, angst en verdeeldheid.

Te weinig nar energie

Naast dat de schaduwnar actief kan manipuleren en leugen verspreiden, is er ook de andere schaduwnar niet de waarheid geeft als de situatie daarom vraagt.

De ongemakkelijke waarheid spreken of aangeven aan de koning dat hij een fout heeft gemaakt is heel waardevol en noodzakelijk, maar ook risicovol. Wat als de koning de waarheid helemaal niet wil horen en voor het aankaarten jou daarvoor straft?

Denk hierbij aan de jaknikkers die niet tegen de baas durven aan te geven dat hij fout zit, zodat ze promotie kunnen maken. De vraag is dan natuurlijk of dit wel zo wijs op de lange termijn is, aangezien het bedrijf steeds slechter gaat functioneren en uiteindelijk failliet.

De juiste balans is de waarheid overbrengen op een ontwapende manier, waardoor de koning zich niet aangevallen voelt of bang is dat hij zijn positie gaat verliezen.

Contact
Heb je vragen of wil je een sessie boeken? Neem dan contact met me op.

threeswordscoaching@gmail.com
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van mijn coaching en schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief.
©2024 Three swords coaching